pakostane

Vrana

Malá obec s velkou historii dala jméno největšímu chorvatskému sladkovodnímu jezeru, které je pouze kilometr vzdélené -  Vranské jezero. Obec Vrana zaujme především milovníky historie, neboť již při vjezdu jsou zřetelné pozůstatky kostala sv. Kateřiny a v také benediktinského kláštera z 11. století. Tento klášter byl brzy přebudován na hrad, který od roku 1135 vlastnili Templáři až do jejich zániku v roce 1312, kdy hrad získal rytířský řád svatého Jana a v roce 1647 byl dobytý Benátčany, kteří jej nechali zpustnout. Z tehdejšího templářského hradu se dochovaly pouze části hradeb a strážní věže. Ve Vraně se nachází nejzápadněji situovaná památka islámského stavitelství, kterou zde nechal vystavět místní rodák turecký vezír Jusuf Maškovič. Původně turecký zájezdní hostinec, nyní  tzv. Maškovica han neboli „karavanseraj", pochází z poloviny 17. století a je ojedinělou ukázkou turecké architektury v celé Dalmácii. Nedaleko se dochovaly zbytky římského vodovodu, kterým proudila voda až do města Zadar.